Od dyrektor - ChMK - Chrześcijańska Misja Kobiet

Od dyrektor

Nazywam się Tatiana Ilczuk- Hydzik i od dwudziestu lat jestem dyrektorem Chrześcijańskiej Misji Kobiet. Od 45 lat jestem mężatką, żoną ewangelisty, pastora i nauczyciela, matką dwóch  córek i syna. Mamy 3 wnuczki i wnuka. Pomagając mężowi, prowadzę pracę ewangelizacyjno- nauczającą wśród kobiet poprzez powołaną w tym celu w naszym kraju Chrześcijańską Misję Kobiet.

Bożym powołaniem dla mojego życia jest szerzenie "słodkiego zapachu" Ewangelii wśród kobiet. Odczułam w moim duchu, że właśnie teraz nadszedł czas wypełnienia się Słowa z Psalmu 68;12: "Zastęp zwiastunek Dobrej Nowiny jest wielki", że kobiety wierzące powinny powstać i pójść do żyjących wokoło innych kobiet, aby im wskazać na Jezusa jako rozwiązanie ich problemów.

W celu pobudzenia duchowego kobiet organizuję:
  • Kilka razy w miesiącu spotkania z czytelniczkami naszych publikacji odbywające się w różnych rejonach naszego kraju,
  • prowadzę pracę wydawniczą polegającą na wydawaniu publikacji dla kobiet: kwartalnik "Samarytanka", "Punkt Zwrotny"( wydawany 1 raz w roku ) 
  • usługuję kobietom w innych krajach, pomagając im rozpocząć podobną służbę w kraju
Moją modlitwą jest, aby Bóg powołał nowe zastępy kobiet mogących stanać do żniwa, aby jeszcze wielu ludzi w naszym kraju zostało pozyskanych dla Królestwa Bożego także przez kobiety. Zdaję sobie sprawę, że kobieta ma wielki wpływ na atmosferę społeczeństwa, na właściwe kształtowanie się relacji międzyludzkich, a poprzez dzieci także na przyszłe pokolenie.
Copyright © ChMK 2018

Powered by Quick.Cms