Spotkania - ChMK - Chrześcijańska Misja Kobiet

Spotkania

W celu dotarcia do kobiet spoza zboru, Chrześcijańska Misja Kobiet organizuje dla kobiet całodzienne spotkania o charakterze ewangelizacyjno-nauczającym. Podczas tych spotkań ma miejsce usługiwanie wykładem biblijnym o tematyce kobiecej, a także dzielenie się uczestniczek świadectwami i przeżyciami, wzajemne poznawanie się i nawiązywanie przyjaźni.

Takie spotkania odbywają się w soboty, raz lub 2 razy
w miesiącu, w różnych miejscowościach naszego kraju
i mają charakter lokalny, ponieważ są organizowane
przez koło niewiast w danym zborze lub regionalny, organizowane przy współpracy kobiet
ze zborów w danym regionie.
Ilość uczestniczek podczas tych spotkań jest różna,
waha się w granicach 25-200, zależy od stopnia wsparcia
ze strony pastora, predyspozycji liderki, liczebności
członków zboru oraz więzi, jakie są pomiędzy zborami.

Od niedawna spotkania te mają nieco inny charakter.
Sa organizowane główne dla Czytelniczek i Czytelników
" Samarytanki" i "Punktu Zwrotnego". Podczas tych spotkań mają miejsce liczne świadectwa kobiet oraz mężczyzn- autorów świadectw zamieszczonych w tej publikacji, występ znanego zespołu intrumentalno-wokalnego,inspirujące
wykłady i inne miłe niespodzianki. Uczestniczy w nich około 100 czytelników.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem
w spotkaniach organizowanych przez naszą Misję, prosimy
o kontakt. Pragnę poinformować także, iż w każdym numerze Samarytanki (str. 51) oraz na stronie głównej Chrześcijańskiej Misji Kobiet, podajemy aktualny harmonogram całodziennych spotkań dla Kobiet planowanych w najbliższym czasie. Zapraszamy do uczestniczenia w naszych spotkaniach, które mają charakter ponad denominacyjny.

Copyright © ChMK 2018

Powered by Quick.Cms