Zamówienia - ChMK - Chrześcijańska Misja Kobiet

Zamówienia

 Można nabyć u nas :

Podane nizej ceny obowiązują do listopada bieżącego roku i obejmują koszt przesyłki wysłanej zwykłą pocztą 

Roczną prenumeratę Samarytanki i Punkt Zwr. - cena 16,50 zł ( 2 numery Samarytanki  + Punkt Zwrotny)
Punkt Zwrotny - cena 5,50 zł
Samarytanka - cena 5,50 zł (1 egz)
książka "Co nas czeka" - cena 15,00 zł
książka "Nieprzyjaciele" - cena 20,00 zł
książka "Apokalipsa" - cena 26,00 zł

książka "Kim dla ciebie jest Duch Święty"  - cena 24,00                                                                                                                                     książka "Księga mojego życia" - 25,00 zł                                                                                                                                                                         książka "Perspektywy błogosławieństw"  - cena 15,00 zł                                                                                                                                     książka "Czy było warto" - cena 23,00 zl


Punkt Zwrotny ukazuje się raz w roku. W tej publikacji możemy przeczytać sporo fascynujących relacji z życia kobiet i mężczyzn, którzy po wielu ciężkich przeżyciach odnaleźli prawdziwy sens życia.

Samarytanka ukazuje się w styczniu i czerwcu. Liczy 52 strony (format B5). Samarytanka uczy, pomaga, inspiruje, przestrzega, buduje wiarę w Boga i Jego możliwości.
Tysiące kobiet czytających to czasopismo znalazło odpowiedzi na swoje życiowe pytania, a także zostało zainspirowanych  do rozwijania predyspozycji we wszystkich aspektach swojej kobiecości.
Zaprenumeruj dla siebie, krewnych, przyjaciółek.

Co nas czeka - autorem jest pastor Michał Hydzik, który trudne i niezwykle interesujące zagadnienia związane z eschatologią poszerzył i przedstawił w sposób przystępny dla czytelników.

Nieprzyjaciele - książka ta jest podręcznikiem, który demaskuje szatana jako realnie istniejącego, przebiegłego, mściwego i inteligentnego wroga. Odsłania taktykę, metody i sposoby jego ataku. Uczy, jak mu się przeciwstawić, jak staczać zwycięski bój chrześcijanina. Kolejni nieprzyjaciele to : stara natura i świat. Każdy z nich walczy inaczej, posługuje się innymi metodami, sposobami i systemami. Momentami książka jest wzruszającym szczerością pamiętnikiem autora. Niektóre fragmenty czyta się jak literaturę sensacyjną.

Apokalipsa - Jest to bardzo dobra pozycja wydawnicza, napisana w sposób wyważony, odzwierciedla serce i duchowe przemyślenia autora. Co ważne, lektura pozwala czytelnikowi zrozumieć duchowe przesłanie Objawienia Jana, a to z kolei zachęca do życia w Jezusie, do pełnego i bezkompromisowego oddania się Bogu." - recenzja Biskupa Marka Kamiński

Księga mojego życia - autorstwa Michała Hydzika, jest opisem życia pastora, które dzięki Bożej łasce zmienione zostało od urazy do Biblii, do miłości ku niej

Kim dla ciebie jest Duch Święty - Michał Hydzik odszedł do Pana w kwietniu 2017r. Na życzenie Czytelników jest to wznowienie książki poszerzonej o nowe rozdziały o namaszczenie i powołaniu. Książka ta ukształtowała postawę wielu czytelników wobec Ducha Świętego.

Perspektywy błogosławieństw - Perspektywy błogosławieństw" - ksiązka napisana przez Bogusława Wrzecionko. Książka ta jest receptą na prawdziwe szczęście w życiu, każdego chrześcijanina, który jest gotowy żyć wedle wzorca jakie Pan Jezus przekazał w swym kazaniu.

Czy było warto - To II wydanie książki red. T.Hydzik w nowej oprawie. Ta książka pokazuje różne formy i płaszczyzny działalności kobiecej oraz zawiera  autentyczne przeżycia kobiet z dziesięcioletniego okresu jej służby. Zawiera także większość jej wykładów prezentowanych na spotkaniach dla kobiet. Wykłady te obejmują wszystkie aspekty związane ze specyfiką kobiecości.

Aby zaprenumerować Samarytankę lub nabyć inne publikacje, należy wpłacić odpowiednia kwotę wraz z adnotacją na co została dokonana wpłata na konto
ChMK , skrytka pocztowa 17, 43-430 Skoczów,
Bank Spółdzielczy nr. konta: 06 8126 0007 0015 8134 2000 0010


Zachęcamy do zaprenumerowania Samarytanki dla najbliższych, przyjaciółek, krewnych wpłacając na nasze konto odpowiednią kwotę z podaniem dokładnego adresu osoby, dla której mamy wysłać wraz z podaniem nazwiska osoby wpłacającej

Copyright © ChMK 2018

Powered by Quick.Cms