Czy było warto? - ChMK - Chrześcijańska Misja Kobiet

Czy było warto?

Od pół wieku jestem nowo narodzoną chrześcijanką, żoną ewangelisty, matką trojga dzieci.

W czasie czytania Biblii, do mego serca, w szczególny sposób przemawiały zawarte w niej historie z życia kobiet. Jedne pobudzały moją wiarę do większego zaufania Bożym obietnicom a inne były ostrzeżeniem.

Kiedy starałam się przybliżyć sobie czasy, w jakich te kobiety żyły- a wiadomo, że pozycja kobiet w tamtych czasach była bardzo ograniczona- podziwiałam ich wiarę, odwagę, a także wiele innych pozytywnych cech charakteru, które wykorzystały one do konstruktywnego działania na rzecz swojej rodziny czy społeczeństwa.

Wywołało to w moim sercu głęboką refleksję i postanowienie, iż dołożę wszelkich starań i wykorzystam możliwości, jakimi Bóg w swej łasce mnie obdarzył, by moje życie było kontynuacją ich wysiłków i poczynań.

Zauważyłam, że my, współcześnie żyjące kobiety, i te nowo narodzone także, zbyt mało uwagi poświęcamy na to, by właściwie przygotować się do życia małżeńskiego i rodzicielskiego. 

30 lat temu skierowałam swoje kroki w kierunku pogłębienia wiedzy i umiejętności w tym zakresie, poprzez uczestniczenie w wykładach na tematy dotyczące życia w małżeństwie i odpowiedzialnego rodzicielstwa, a także studiowanie wielu bardzo ciekawych publikacji chrześcijańskich, jakie zaczęły pojawiać się w naszym kraju.

Stosowanie poznanej wiedzy w codziennych działaniach spowodowało wiele pozytywnych zmian w moim życiu małżeńskim i rodzinnym. W tym czasie Duch Święty pobudził mnie do podjęcia duchowej służby wśród kobiet w Kościele Zielonoświątkowym w Polsce.

Dotychczas nie było systematycznego nauczania poruszającego specyfikę kobiecą, określającą powołanie i zadania kobiety w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Nie praktykowano także kobiecych spotkań, podczas których kobiety miałyby możliwość dzielenia się swoimi świadectwami i doświadczeniami.

Rozpoznano we mnie Boże powołanie i stałam się lokomotywą, do której dołącza się coraz więcej polskich, i nie tylko, wagoników.

Ta książka jest próbą syntezy dziesięcioletniej pracy wśród kobiet. Pokazuje różne formy i płaszczyzny działalności kobiecej oraz zawiera autentyczne przeżycia kobiet z tego okresu. Zawiera także większość wykładów prezentowanych przeze mnie na spotkaniach dla kobiet. Wykłady te obejmują wszystkie aspekty związane ze specyfiką kobiecości.

Ostatnią część tej książki stanowią wskazówki i ostrzeżenia dla liderek prowadzących duchową pracę wśród kobiet.

Czy było warto podjąć tę służbę? Osądźcie sami. 

„Czy było warto. W służbie wśrod kobiet” - II wydanie

 

 

Oddając 23 lata temu do rąk Czytelniczek pierwsze wydanie rozważań zawartych w książce pt.: „Czy było warto” w nakładzie 3000 egzemplarzy, który został rozprowadzony w ciągu roku, nie spodziewałam się, że zostanę zachęcona do wznowienia jej. Okazało się, że nowe pokolenie chrzescijanek, którym usługuję na spotkaniach z Czytelniczkami jest zainteresowana moimi wykładami prezentowanymi ponad dwadzieścia lat temu, a które zamieściłam w tej książce. Okazuje sie, że chcą więcej informacji na temat służby kobiet jaką rozpoczęłam w naszym kraju już ponad 30 lat temu. W tym wydaniu zamieściłam więcej informacji dotyczących mojej dalszej służby wśród kobiet. Mam nadzieję, że ten drugi nakład będzie podobnym błogosławieństwem jak i poprzedni i że spotka się z równie życzliwym przyjęciem.

 

 Cena książki wynosi 23 zł wraz z opłatą pocztową.
 Czekamy na zamówienia.

Copyright © ChMK 2018

Powered by Quick.Cms