Od redaktor - ChMK - Chrześcijańska Misja Kobiet

Od redaktor

Gdy 30 lat temu zaczęłam wydawać "Samarytankę" w naszym kraju nie było jeszcze chrześcijańskich publikacji o tematyce kobiecej. Już wiele lat wcześniej marzyłam o tym, aby i w naszym kraju mogły ukazywać się podobne publikacje jak na Zachodzie. Duch Święty przemówił wtedy do mojego serca i zachęcił mnie, abym to ja zaczęła wydawać chrześcijańskie czasopismo dla kobiet. Przystąpiłam do tej pracy zdając się całkowicie na Boga i Jego kierownictwo.

Bóg dał mi też wizję tego, jakim czasopismem powinna być "Samarytanka", aby skutecznie mogła pomagać kobietom w budowaniu ich wiary, zachęcać kobiety wierzące, by ich codzienne życie cechowała bliska więź z Chrystusem, doradzać im, jak budować dobre więzi małżeńskie i rodzinne oraz jak postępować w wychowywaniu dzieci. Pragnęłam też, aby "Samarytanka" była narzędziem wskazywania kobietom na Chrystusa jako Zbawiciela, uzdrowiciela i jako Tego, który może pomóc w rozwiązywaniu trudnych życiowych problemów.

Główną grupą czytelniczek "Samarytanki" są kobiety zamężne i wychowujące dzieci. W piśmie pojawiają się jednak także artykuły mające na celu niesienie pomocy nastolatkom czy kobietom stanu wolnego.

Celem artykułów zamieszczanych w "Samarytance" jest też prezentowanie biblijnych poglądów na temat seksu w małżeństwie, macierzyństwa (m.in. aborcji), prowadzenia domu, a także omawianie problemów zdrowotnych kobiet w aspekcie fizycznym i psychiczno-emocjonalnym w świetle Biblii.

Artykuły zamieszczone w "Samarytance" mają zróżnicowany charakter i mówią o relacjach międzyludzkich, prawidłowym komunikowaniu się między sobą, intymności w małżeństwie, macierzyństwie. Są też artykuły inspirujące kobiety do duchowego wzrostu, a także zachęcające je do włączenia się w pracę wśród kobiet i służbę ewangelizacyjno-misyjną.

Kolejną grupę artykułów stanowią świadectwa opowiadające o przełomie, jaki zawsze następuje w życiu, gdy człowiek decyduje się powierzyć całkowicie Chrystusowi; także świadectwa Bożej mocy manifestującej się w uzdrawianiu ciała lub rozwiązywaniu trudnych życiowych problemów.

Zauważyłam, że na polskim rynku wydawniczym pojawiło się kilka czasopism bazujących głównie na życiowych opowieściach. Swe przeżycia prezentują w nich głównie kobiety. Opowieści te zawierają niewątpliwie pewną dozę ludzkiej, życiowej mądrości, jednak nie mają żadnego duchowego odniesienia. Natomiast świadectwa publikowane w "Samarytance" zachęcają do zaufania Chrystusowi jako Temu, który może pomóc w rozwiązywaniu trudnych życiowych problemów i któremu warto powierzyć swoje życie.

W "Samarytance" jest też miejsce na chrześcijańską poezję, listy czytelniczek i ich relacje z przeżyć doznanych podczas kobiecych spotkań, jest też kącik modlitewny, porady praktyczne, m.in. przepisy kulinarne, a także krzyżówka o tematyce biblijnej.

Copyright © ChMK 2018

Powered by Quick.Cms